Speciální zakládání staveb

 • Mikropiloty

 • Zemní kotvy a hřebíky

 • Vrtné práce

Hornická činnost

 • Hloubení šachet

 • Ražené kanalizace

  a podzemní objekty

 • Podzemní kolektory

 • Tunely

Zemní práce / Demolice

 • Zemní práce

 • Demolice

Vrtání studní
a vrtů pro tepelná čerpadla

--