Hornická činnost

 • Hloubení šachet

 • Ražené kanalizace

  a podzemní objekty

 • Podzemní kolektory

 • Tunely

Výstavba
rodinných domů

Provádíme výstavbu 
rodinných domů.
Stavíme rychle,
kvalitně a levně.

Stroje a zařízení

 • Hydraulická kladiva

 • Drtiče

 • Nůžky

 • Pěchy

 • Rychlospojky

Výstavba
kanalizačních sítí

 • Stavby vodovodů a kanalizací

 • Stavby plynovodů

 • Stavby inženýrských sítí

 • Přípojky

 

Stavebně technický
průzkum

Provádění kopaných sond či vrtů pro zjištění hloubky založení, druhu, tvaru a dimenzí základových konstrukcí vč. posouzení kvality základové půdy geologem

Kompletní
zemní práce
 • Kompletní zemní práce

  pro veškeré stavby

 • Výstavby inženýrských sítí

 • Terénní úpravy