rht img 012

  • Provádění kopaných sond či vrtů pro zjištění hloubky založení, druhu, tvaru a dimenzí základových konstrukcí vč. posouzení kvality základové půdy geologem